Droonide lennutamise uus kord - 01.07.2021

NB! Tegemist on eelinfoga. Enne määruse täielikku rakendamist Eestis ei tea me veel täpselt, kuidas registreerimine ja koolitused välja näevad, aga anname endast parima, et oma kliente ja sõpru teemaga kursis hoida!

Alates 1. juulist 2021 jääb droonide lennutajatele valdavalt kehtima vana kord (ühekordne luba ja kooskõlastused), aga ainsa erandina tuuakse sisse käitajaks registreerimise ja kaugpiloodi A1/A3 algpädevuse omandamine, mida on vaja kontrollimata õhuruumis lennutamiseks. Seda saad teha siin: https://lois.transpordiamet.ee/

Järgmise poole aasta jooksul (kuni 2022 alguseni) hakatakse EU rakendusmäärusest 2019/947 tulenevaid nõudeid järk-järgult ellu viima. Peale Eestis määruse täielikult üle võtmist tuleb silmas pidada järgmisi olulisi punkte:

  • Droonid jaotuvad kaalukategooriate järgi klassidesse. Vaata alumist infograafikut.
  • Vastavalt kaalukategooriale ja lennutamise asukohale (linnas sees või väljas), tuleb end registreerida A1, A2 või A3 piloodiks ja saada vastav koolitus. Seda nimetatakse avatud kategooriaks.
  • A1 ja A3 kategooriate koolituse ja testi saab sooritada otse transpordiameti kaudu leheküljel https://lois.transpordiamet.ee/.
  • A2 kategooria, mis lubab lennutada 250 – 900 g droone linnas sees, vajab koolitust ja eksamit Transpordiameti poolt tunnustatud asutuses. Tunnustatud asutused selguvad peale uue lennundusseaduse jõustumist ja tunnustamise protsessi läbimist 2022 aasta esimeses pooles.
  • Kui on soov lennutada väljaspool avatud kategooriat, – näiteks raskemat drooni linnas sees, kõrgemal lubatust jms – siis tuleb vastavalt sertifitseeritud või erikategooriale toimetada. Kõige kindlam on kahtluse korral võtta ühendust Transpordiametiga ja taotleda kooskõlastus.
  • Võimalik on omandada ka kerge drooni käitaja pädevustunnistus (LUC), mis väljastatakse ainult juriidilistele isikutele. Drooni käitajad võivad riiklikult lennuametilt taotleda oma organisatsiooni hindamist, et nad saaksid näidata, et on suutlikud käitamise riski ise hindama.

Selleks, et lähemalt tutvuda uue korraga, mis hakkab järgmise poole aasta jooksul järk-järgult jõustuma, soovitame tutvuda Transpordiameti koostatud KKK dokumendiga, mis on allalaetav siit! Lisaks ka Transpordiameti ülskorraldusliku ettekirjutusega, mis on allalaetav siit.