Kuidas taodelda drooni lennuluba ning kus seda teha saab? 

Drooni lennuloa taotlemine on võimalik läbi viia mitmest kohast:

 1. Lennuamet
 2. Drooniäpp

Mis on ühekordne luba ning mis on lennuluba (kooskõlastus)? 

 1. Ühekordne luba – Lennuameti poolt lennundusseaduse alusel väljaantav haldusakt, mis annab isikule õiguse käitada mehitamata õhusõidukit loakohustuslikes alades vastavalt ühekordsele loale kantud tingimustele. Ühekordne luba kehtib üks aasta ning Lennuamet annab selle välja viie tööpäeva jooksul. Loa omandamiseks on vaja läbida Lennuameti poolt läbiviidav Tsoon 9 tasuta infotund. Tsoon 9 infotundide toimumisajad leiab Lennuameti uudiste rubriigist.
 2. Lennuluba (kooskõlastus) – Vastavalt ühekordsel loal olevatele tingimustele tuleb iga mehitamata õhusõiduki lend loakohustuslikus alas uuesti Lennuametiga kooskõlastada, et tagada õigeaegne teave vastutavale lennuliiklusteenindusüksusele.

  Kooskõlastuse taotlus tuleb esitada:

  • vähemalt kolm tööpäeva enne planeeritavat lendu, kui mehitamata õhusõidukit soovitakse käitada kõrgusel 500 jalga või madalamal (150 m) õhuruumiosas, kus on nõutud Lennuameti ühekordne luba, või
  • vähemalt seitse tööpäeva enne planeeritavat lendu, kui mehitamata õhusõidukit soovitakse käitada kõrgemal kui 500 jalga (150 m).

  Erandina on teatud tingimustel (infotunni läbimine ning aasta kehtiv ühekordne luba koos riigilõivu tasumisega) võimalik Tallinna lähialas Tsoonis 9 käitada mehitamata õhusõidukit ka ilma kooskõlastuse taotlust esitamata.

Mis on Tsoon 9

Alates 06.07.2016 on Tallinna lähialasse loodud ala Tsoon 9, kus on võimalik teatud tingimustel käitada mehitamata õhusõidukit ilma Lennuameti ja vastutava lennuliiklusteenindusüksuse kooskõlastuseta.

Et saada õigust käitada mehitamata õhusõidukit Tsoonis 9 ilma kooskõlastuskohustuseta, tuleb osaleda Lennuameti infotunnil ning esitada uus ühekordse loa taotlus – see annab loa Tsoon 9 kontrollalas lennutada drooni max 60m kõrgusele ning max 250m kaugusele. Kõrgemale ning kaugemale lennutamiseks on vajalik taodelda Lennuametilt lennuluba (kooskõlastus).

Kasutatud on Lennuameti ning Droonipiloodid.ee materjale.