Droonide tuvastamine – DJI Aeroscope

AEROSCOPE

Droonide arv õhus aina suureneb ja sellega kaasneb ka potentsiaalne oht mehitatud lennundusele, kõrvalistele isikutele, inimeste varale ja ka droonidele endile. EASA on Euroopas kehtestanud reeglistiku, mis aitab kaasa mehitamata õhusõidukite käitamisel ohutuse tagamisele ja toob mehitamata õhusõidukite piloodid lähemale mehitatud lennunduses kasutuses olevatele protseduuridele ja reeglistikele, millega tagatakse ohutus õhuruumis ja maapinnal.

Isegi parima tahtmise korral pole võimalik täielikult maandada kas pahatahtlikust käitumisest või inimlikust eksimusest tulenevat ohtu. Selleks on DJI loonud Aeroscope droonide tuvastamise süsteemi, mis suudab vajadusel silma peal hoida kõikidel moodsamatel DJI droonidel, mis moodustavad maailmas hetkel ca. 76% kõikidest avalikult müüdavatest droonidest.

Aeroscope seadmed

Aeroscope seadmed jagunevad kolmeks – Mobile Unit, G-8 Stationary Unit ja G-16 Stationary Unit. Mobile Unit sisaldab tuvastamiseks kõike vajalikku ühes kohvris ja on lihtsalt kaasas kantav. G-8 on mõeldud statsionaarseks paigaldamiseks, aga oma võrdlemisi lihtsa ehituse ja kiire ülesseadmise tõttu saab seda ka mobiilselt kasutada. G-16 on ainult statsionaarseks kasutuseks mõeldud seade, mis paigaldatakse segajate suhtes optimaalsesse asukohta töötama ööpäevaringselt sõltumata aastaajast.

Tuvastatavad droonid

Aeroscope arenduse algstaadiumis oli sihiks tuvastada droonide Remote ID-d, mis on peagi kohustuslik süsteem kõikidel USA-s müüdavatel droonidel. Remote-ID kasutamine tähendab, et igal droonil on juhtsignaalis seadme ja selle asukoha kohta tükike avalikku infot. Kui droon on õhus, siis on võimalik droonist alla tulevast signaalist kätte saada oluline info tagamaks drooni jälgitavuse, aga privaatne info (näiteks videopilt, heli, kasutaja andmed jne) jäävad krüpteerituks ja ainult piloodile nähtavaks.

Hetkel pole Remote-ID veel käiku läinud, aga DJI droonidel on selle süsteemi kasutamise võimekus olemas ja implementeerimine vaid tarkvarauuenduse küsimus. Seniks on DJI-l kasutusel enda UUID süsteem ja DJI Aeroscope seadmed, mis suudavad ainsana DJI droone jälitada läbi droonilt alla tuleva signaali. Kuna DJI droonid moodustavad ca. 76% kõikidest müüdud võimekamatest droonidest, siis on tuvastamise tõenäosus suur.

Paremal on näha, et drooni tuvastamise hetkel kuvab Aeroscope ekraanile drooni täpse asukoha, seerianumbri, kõrguse ja horisontaalse kiiruse. Võimalusel kuvatakse ka piloodi asukoht ja drooni kodupunkt. Samuti kuvab seade ka enda asukohta sisseehitatud GPSi abil.
Kogu info salvestatakse ka Mobile Uniti puhul äppi ja G-8/G-16 puhul serverisse, kust saab hiljem lennutrajektoore ja infot järele vaadata.

DJI Aeroscope ei võimalda droone üle võtta, videot näha, piloodi DJI kasutaja andmeid näha, drooni trajektoori mõjutada, edastada infot piloodile jms. Tegemist on vaatlemiseks mõeldud seadmega, millelt saadud info aitab piloodi üles leida, otsustada drooni ohtlikkuse üle ja koguda statistikat õhuruumi kohta.

Aeroscope ulatus

Suurim mõju tuvastamise kaugusele on elektromagnetiline müra, mida linnatingimustes on tihtipeale väga palju.
Aeroscope süsteemidel on võimekus viia läbi spektraalanalüüs (paremal) 2.4GHz ja 5.8GHz sagedustel, et määrata parim sobiv asukoht Aeroscope paigaldamiseks. Paigaldamisel võib tekkida olukord, kus huvipunktist näiteks kilomeeter kaugemale paigaldatud seade annab parema ulatuse, sest sellel asukohal on müra tunduvalt vähem.

Tuvastamise ulatust mõjutavad ka kõrghooned, tõusev/langev maapind, seadme paigutus suurte objektide suhtes (tantsulava, sõidukid, valgustus, puud jne) jne. Üldjuhul tuleks seadme paikseks paigaldamiseks viia läbi testimise faas, kus leitakse potentsiaalselt sobivad asukohad seadme jaoks ja viiakse läbi ajutine tuvastamine, et määrata parim võimalik ulatus.

Reaalsuses oleme näinud, et tuvastamise kaugus sõltub kõige rohkem tuvastatava drooni lennukõrgusest ja elektromagneetilise müra tasest asukohas, kuhu Aeroscope seade paigaldatud on. Näiteks oleme Eestis tuvastanud G-8 seadmega Mavic 2 Pro drooni lendamas 42km kaugusel, mis tootja andmete järgi peaks olema täiesti võimatu.

All on näha, millises ulatuses tuvastab Tallinna Kesklinna ja Kristiine piirile paigutatud Aeroscope G-8 seade.

ANDMETE SALVESTAMINE

Aeroscope Mobile puhul salvestuvad kõik andmed otse CrystalSky ekraanile, kust saab vajadusel andmeid väliseks hoiustamiseks eksportida.

Stationary Uniti puhul tuleb seadmega kaasa õigus kasutada DJI AWS (Amazon) serverit, kust andmeid ja aktiivseid tuvastusi kohe mugavalt kuvada. Kui andmete kaitse on kriitiline, siis pakub DJI ka lokaalse serveri võimalust ja SDK-d või WebAPI-d erilahenduste arendamiseks.

Kellele need seadmed mõeldud on?

Aeroscope süsteeme saab soetada ainult tõsise huviga asutus, kes enamasti toimetab avalikus sektoris. Seetõttu on Aeroscope ka üks väheseid asju meie kodulehel, millel hinnasilti kohe küljes ei ole.

Kui tekkis huvi süsteemide vastu või lisaküsimusi droonide tuvastamise kohta, siis kirjuta meile aadressile info@droon.ee.