Warranty, time for complaints and disputes

Droon.ee (Meridein OÜ) offers a guarantee for the merchandise sold. The warranty gives the buyer the right to request the free repair or replacement of the item within the warranty period. The guarantee is valid on the territory of the Republic of Estonia.

The time limit for complaints and product warranty is 2 years from the purchase. In this case, it should be taken into account that if the goods show a shortage within 6 months after the purchase, it is presumed that they were already in place at the time of purchase of the goods, unless the seller proves otherwise. After a period of six months after the purchase of the goods, the consumer must prove to himself that it is a production error and not a defect due to the misuse of the consumer.

Disputes are resolved through negotiations. In the event of failure to reach an agreement, disputes shall be settled in court in accordance with the legislation in force in the Republic of Estonia. The Customer has the right to contact the Consumer Protection Board for out-of-court settlement of disputes arising from the Contract. The use of the right to recourse to the Consumer Protection Board shall not deprive the Contracting Authority of the right to appeal to the court for resolution of the dispute. The address of the Consumer Protection Board is Rahukohtu 2, 10130 Tallinn.

Instructions for using LiPo battery

 • Please read the instructions before using the batteries. Meridein OÜ is not responsible for any damage caused to the product as a result of improper use.
 • Lithium polymer batteries can be recharged with constant voltage and constant power according to battery parameters.
 • Overloading with excessive voltage and current will damage the battery.
 • Protect the battery from mechanical damage (shaking, bending, stinging).
 • Never try to open a lithium polymer battery.
 • Do not use a damaged or leaking battery.
 • Under no circumstances do not short-circuit the battery and always observe the correct polarity.
 • Protect batteries above 65 ° C from heat, keep them away from hot objects.
 • Before storing (for example, in winter), the battery should be loaded approximately half the capacity.
 • The battery contents are harmful to the skin and eyes.
 • If the contents fall on the skin, clean with plenty of water.
 • If substance gets in the eyes, clean with plenty of water and seek medical advice.

The battery should be stored in a half full. Storing the battery empty or full will result in its premature loss. New batteries are half full.

Why buy from Droon.ee

 • The largest selection of services and products and the best prices
 • Monthly offers and campaigns
 • We are flexible and we help you to buy – ask for a personalized offer!
 • Reliable and well-known trademark – The largest drone store in Estonia

If in case of questions or if you need professional advice, please feel free to contact our customer service number 5835 1267 or send an inquiry to info@droon.ee

 

Purchase terms

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 The terms and conditions apply to the legal relations between the merchants and the purchase environment of Droon.ee (hereafter Droon.ee e-shop) between Meridein OÜ, the legal relations arising from the purchase of products via the Droon.ee e-shop.

1.2 In addition to these conditions, the legal relations arising from the purchase of products through the Droon.ee e-shop are regulated by the legislation in force in the Republic of Estonia.

1.3 Meridein OÜ on õigustatud Droon.ee e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama.Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.droon.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.droon.ee.  Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Meridein OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Prices

2.1. Droon.ee e-shop prices are valid for the fixed-term payment in accordance with clause 4.

2.2. All prices include VAT 20%.

3. Shopping cart and ordering

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Maksmine”.

3.2. Teid suunatakse edasi maksmise valikutesse, kus teil on võimalus luua endale konto või siis konto olemasolul sisse logida. Tellimust saab esitada ka ilma kontota.

3.3. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) pärast tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Meridein OÜ arvelduskontole.

3.5. E-poes sooritatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E-R kl 10.00-18.00).

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Toodete eest saate tasuda:

1) internetipanga kaudu. (Swedbank, AS SEB Pank, Danske Bank, LHV pank, Nordea ja Krediidipank)

2) on võimalik taotleda järelmaksu. Järelmaksu saab taotleda, kui vajutate toote kõrval olevale järelmaksu kastile.

3) krediitkaardiga (Visa või MasterCard)

4.3. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.4. toimetatakse tooted Teile kohale, vastavalt Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud viisil.

5.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetatakse kohale toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul. Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 3-5 tööpäeva.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Meridein OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.4. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.4. Tooted toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine on võimalik, võttes ühendust Droon.ee e-poega, lisandub lisatasu.

5.5. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Meridein OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.6.  Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@droon.ee või Droon.ee kontakttelefonile 5835 1267. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse, pärast ekspertiisi. Juhul, kui Te seda ei tee ei vastuta me.

 • defekti eest, mis on põhjustatud tootja poolt;
 • komplekti kuuluvate osade puudumise eest, mida on võimalik märgata peale vaadates.

6. Cancellation of the order and return of the product

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Droon.ee elektronposti aadressile info@droon.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades Droon.ee kontakttelefonil 5835 1267.

6.2. Kõikidele Droon.ee e-poest ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Ostjal on VÕS § 56 lg 1 alusel õigus tagastada või välja vahetada kaup muu toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Selleks peab ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse (avalduses märkida ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning tellimuse nr.) e-maili teel info@droon.ee ning tagastama seejärel Droon.ee e-poele tellitud kauba. Vastavalt VÕS § 56 lg 25 tõendab lepingust taganemist tarbija.

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse raha kauba eest, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud, samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest Müüja poolt. Kui tarbija on sõnaselgelt valinud Droon.ee pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Meridein OÜ tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. 

6.4. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult, seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).

6.5. Teil tuleb kanda lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Meridein OÜ’st ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Meridein OÜ’l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Meridein OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Meridein OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

 

 7. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Meridein OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2 aastat ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest. Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

7.2. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. 

7.3. Meridein OÜ ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.

2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Meridein OÜ kulul.

7.5. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati Meridein OÜ. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Meridein OÜ üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.  

7.6. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.7. Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused õiguskaitsevahendite kasutamiseks. 

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Meridein OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Meridein OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Meridein OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Meridein OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Meridein OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Other terms

9.1. All personal data of the client who became known to Meridein OÜ during the visit and purchase of Droon.ee e-store will be treated as confidential information. An encrypted data communication channel with banks ensures the buyer’s bank security details. Meridein OÜ also has no access to them.

9.2. In the unresolved issues in these circumstances, the legislation in force in the Republic of Estonia shall be applied.

9.3 Disputes between you and Meridein OÜ regarding the ordering and purchasing of products through the Droon.ee e-shop are resolved by negotiation. If you do not reach an agreement, you have the right to appeal to the Consumer Protection Board (at Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, or to the email address avaldus@komisjon.ee) or to the Tallinn City Court for the protection of your rights. Dispute resolution is based on the legislation in force in the Republic of Estonia.

For more information on out-of-court dispute resolution, visit www.tarbijakaitseamet.ee and www.komisjon.ee.

10. Disclaimer

10.1 Product pictures are illustrative.

10.2 Meridein OÜ reserves the right to adjust the prices of the products. In this case, Meridein OÜ reserves the right to withdraw from the sale and return the cash to its client account within 10 business days.

10.3 Droon.ee reserves the right to withdraw from the sale if a product has been subjected to any of the following problems: there has been a human mistake in entering the price or a technical error in the system (for example, if a drone price of EUR 500 is suddenly in sales of EUR 50, this is an error. As a result, we assume that the client should understand that this is an error and that the product is not sold at such a price.)

10.4 Product information is checked and refined on a regular basis. Data may be updated after your last visit.

In this case, the Droon.ee e-shop does not assume responsibility for the accuracy of the product information. However, before purchasing, we recommend that you check the accuracy of product information in our customer service department at 5835 1267.