Mis on NOTAM ja miks on vaja seda jälgida? 

NOTAM (a notice to airmen) on Eesti keelde tõlgituna aeronavigatsiooniteade kõikidele õhus toimetatavatele sõidukitele. NOTAM PIB (a notice to airmen pre- flight information bulletins) teateid uuendatakse AIP süsteemis iga täistund, mille leiab Lennuliiklusteenindus AS kodulehelt. 

Droonilennutajad tunnevad NOTAMeid kui ajutist lennukeeluala. Kui soovitud lennualas on kehtestatud ajutine NOTAM, siis see keelab/piirab selles alas igasuguse lennutegevuse. NOTAMitega mitte kursis olemine ning eiramine võib lõppeda seaduserikkumisega ning ohtlikute olukordade tekkimisega. 

AIP: Lennundusteabe kogumik on lennundusalane baasdokument, mis on eelkõige mõeldud kasutamiseks lennunduspersonalile rahvusvahelises ja kohalikus kommerts- või eralennunduses lendude planeerimisel ja sooritamisel Eesti õhuruumis ja lennuväljadel. Lisainfo leiab Lennuliiklusteenindus AS lehelt.

Aeronavigatsiooniteabe koostajad ja osutajad

Aeronavigatsiooniteabe koostajad on isikud ja riigiasutused, kelle haldusalas teave tekib ja kes vastavalt oma tegevusvaldkondadele on pädevad andma 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisade 3 ja 15 kohast teavet.

Aeronavigatsiooniteabe teenuse osutamine on delegeeritud Lennuliiklusteeninduse AS-le. Teenust osutab Lennuliiklusteeninduse AS-i lennuinfo osakond. Lennundusalaseid kaarte on võimalik tellida Lennunduskaartide Grupilt.

Infot aeronavigatsioonialaste väljaannete kohta on võimalik saada Lennuliiklusteeninduse AS-i lennuinfo osakonna kodulehelt: aim.eans.ee.

Rahvusvaheline NOTAM-büroo

NOTAM-büroo on Lennuliiklusteeninduse AS-i lennuinfo osakonna struktuuriüksus, mis vahendab vormikohast rahvusvahelist ja siseriiklikku teavet lennuliikluse teenindamiseks vajalike side-, navigatsiooni- ja seireseadmete, lennu- ja teenindusprotseduuride ning osutatavate teenuste seisukorra ja muudatuste kohta.

Kuidas NOTAMeid lugeda ja aru saada? 

Kõige konkreetsema ning põhjalikuma õpetuse saab Lennuameti Tsoon 9 koolituselt. Koolitused toimuvad enamasti eesti keeles, kuid on ka venekeelseid koolitusi. NOTAMid ise on kõik inglisekeelsed. 

Näide NR 1: Kuressaare lennujaam, 12 juuli kuni 22 juuli on lennujaamas toimumas Parasummer 2019 – mis tähendab, et langevarjurid maanduvad seal ning muu lennutegevus on keelatud.

Näide NR 2: Klooga 1 (kaardi leiab siit), algus 18 juuli ja lõpp 31 juuli, toimub militaarne tegevus ning iga päeva kohta ajavahemikud, millal tegevus toimub. Nendel kellaaegadel on keelatud lennutegevus aktiveeritud alas. 

Lennunduses (sh NOTAM teadetes) kasutatakse koordineeritud maailmaaega UTC (Universal Time Coordinated) Kohalik aeg suvel UTC+3h Kohalik aeg talvel UTC+2h.

Tavaliselt, kui on mingi suurema rahvahulgaga üritus tulemas (Laulu- ja Tantsupidu, Vabariigi Aastapäeva paraad), annab Lennuamet enda kanalites sellest teada ning ka meie kajastame seda infot oma sotsiaalmeedias. Samuti on informatiivsed ka Facebooki droonigrupid (Drooniklubi, Droonisõbrad, Droonifotod jne). 

Ühtlasi on NOTAMites märgitud lennujaamade tööajad. Näiteks Pärnu, Kärdla ja Kuressaare lennujaam töötavad vaid teatud kellaaegadel. Väljaspool lennujaama tööaega kehtivad tavalised lennuduspiirangud.