Küberturvalisusega seotud probleemid Ameerika turul

Küberturvalisusega seotud probleemid Ameerika turul

Droonitootja DJI on teinud märkimisväärseid jõupingutusi, et ära hoida potentsiaalset majanduslikku mõju, mis võib tekkida USA-s, kui selle droonid satuvad musta nimekirja. Viimase Esindajatekoja aruande kohaselt on DJI üksikasjalikult kirjeldanud oma pingutusi ja meetmeid selle olukorra lahendamiseks, rõhutades samas, et need tegevused ei mõjuta tarbijasektorit.

DJI on vastanud muredele seoses Hiina kommunistliku partei (CCP) sekkumisega, võttes kasutusele mitmeid meetmeid, et tagada läbipaistvus ja usaldusväärsus. Üks neist meetmetest on spetsiaalse veebilehe loomine, kus jagatakse fakte ja vastatakse küsimustele seoses nende tegevusega, sealhulgas CCP droonide seadusega (Countering CCP Drones Act).

Samuti on DJI tegelenud aktiivselt teavitustööga, püüdes kummutada ilmenud teadmatust ja valeinformatsiooni. DJI on keskendunud teabe jagamisele ja suhtlemisele, et selgitada välja tegelikud faktid ning lükata ümber ekslikud arusaamad ja spekulatsioonid.

Musta nimekirja sattumine võiks kaasa tuua märkimisväärseid tagajärgi droonitööstusele, mis ulatuks kaugemale DJI-st endast. See võiks mõjutada oluliselt ka teisi ettevõtteid ja tarnijaid, kes sõltuvad DJI droonide kasutamisest oma äritegevuse toetamiseks. Seega on DJI teinud olulisi jõupingutusi, et leida lahendusi ja vältida negatiivset mõju nii enda kui ka teiste ettevõtete jaoks, kes tegutsevad selles valdkonnas.

Kuigi DJI on selgitanud oma pingutusi ja tagamaid, jääb oluliseks jälgida olukorra arengut ja näha, kuidas need jõupingutused mõjutavad droonitööstust ja selle sidusvaldkondi tulevikus. Oluline on jätkata teabe jagamist ja dialoogi, et saavutada selgus ja usaldusväärsus selles küsimuses.

Antud olukorras ei ole Droon.ee meeskonnale teadaolevalt ühtegi tõendatud küberturvalisusega seotud põhjust, miks USA peaks keelama DJI droonide kasutamise oma avalikus sektoris. Droon.ee näeb vaeva selle nimel, et välistada oma brändide puhul (Hiinast või mitte) igasuguse tegevuse läänemaailma julgeoleku vastu ja aitab oma klientidel seadmete kasutamisel järgida häid küberturvalisuse tavasi. Hetkel ei näe me põhjust karta, aga me ei lase ka oma valvsust alla ja toimetame alati selle nimel, et meie klientidel oleks käes maailmaklassi tehnika.

Loe rohkem fakte ja vastuseid seoses CCP droonide seadusega DJI ametlikult veebilehelt: DJI Viewpoints – Get the Facts: Countering CCP Drones Act