Vaata näiteid ja loe lähemalt ka siit -> https://droon.ee/dji-mavic-2-enterprise-advanced-termo/

Termograafia on laialdaselt kasutatav hoonete soojapidavuse hindamisel. Näiteks on võimalik üles leida defektid hoone konstruktsioonis, ebapiisava või mittekvaliteetse soojustusega kohad, isegi niiskumise ja majavammi asukoht puitkonstruktsioonis. Samuti veenduda selle kõige puudumises.

Termograafiline ülevaatus võib olla iseseisvaks teenuseks või Energiaauditi osaks.

Kindlasti on termograafiline pildistamine märkimisväärselt lihtsam, odavam kuid samas oluliselt adekvaatsem võimalus soojustamise vajaduse määramiseks, kui seda oleks seinakonstruktsioonide pisteline avamine või hoopis laussoojustamine, ilma, et oleks vajadus täpsustatud.

Pärast isoleerimistööde lõppu on samuti lihtne mõõdistada tehtud tööd ja anda kvaliteedi kohta hinnang koheselt, mitte ajapikku läbi ebamugava praktilise kogemuse.

Hoonete juures on oluliseks sise- ja välistemperatuuri piisav erinevus, tagamaks mõõtetulemuste adekvaatsust, seega on sobivaim aeg mõõtmiste teostamiseks kütteperiood.

Tööstus- ja elektriettevõtted

Termograafiline pildistamine hõlbustab olulisel määral mehhaaniliste ning elektriliste seadmete diagnostikat. Ilma tööprotsessi katkestamata ning seadmeid demonteerimata on võimalik leida sõlmed, mis küll veel funktsioneerivad, kuid juba ilmutavad väsimise märke.

Lõtvunud elektriühendused, mis vajavad pingutamist; laagrid, milles on suurenenud hõõrdetakistus; vigased mootorid, reduktorid, transformaatorid, isolaatorid jne. – kõigi vajalike sõlmede võimalikud defektid saab kiiresti ja hõlpsalt avastada vaid lihtsa ülevaatuse käigus termoviisoriga.

Tulemuseks on avariiliste seisakute vähenemine, kuivõrd vigaste sõlmedega saab tegeleda plaaniliste remontide käigus.

Soojustrassid

Siin on termoviisor hindamatuks abimeheks peamiselt kahel otstarbel: trasside isolatsioonikvaliteedi hindamiseks ning trassilekete avastamiseks.

Sarnaselt hoonete soojustuse hindamisega on termopildistamise abil võimalik ka soojustrasside puhul hinnata nii vajalike tööde mahtu kui ka kontrollida tehtud tööde kvaliteeti.

Perioodilise (näiteks kord aastas) trasside mõõdistamise ja eri mõõdistamiste võrdlemise tulemusena on võimalik avastada ka suhteliselt tagasihoidlikud lekked maa-alustes soojustrassides, kuivõrd tänu kuuma vee väljavoolule tekib ka kõige väiksema lekke koha peal pinnase märgatav soojenemine. Avariide avastamise kiirus on aga kulude vähendamise seisukohalt väga määrava tähtsusega.

Muud kasutusalad

Termopildistamine kui detailne pinnatemperatuuride fikseerimise meetod on kasutatav veel vägagi paljudel otstarvetel:

  • küttekollete ja korstnate seisukorra hindamisel, tagamaks nende töötamise efektiivsust ning ohutust;
  • krohvi- või põrandaaluste elektri- või torujuhtmete asukoha määramiseks;
  • ja paljudes muudes kohtades – mõõtmiseks või millegi asukoha määramiseks on vajalik vaid temperatuuride üliväike, kraadikümnendiku suurune erinevus.

Kasutame võimalusel Matrice 300 RTK & Zenmuse H20T komplekti ning keerukamates oludes väiksemat DJI Mavic 2 Enterprise Advanced mudelit.

AITAME SUL IDEE ELLU VIIA - KIRJUTA MEILE!


    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]