Droonilennuseadused

NB! SIIN LEHEL NING TRANSPORDIAMETI LEHEL OLEVAD ANDMED ON EESTIS KEHTIVAD NING KOHUSTUSLIKUD!
Mehitamata õhusõiduk / droon – nõuded lennutamisel

Kus on luba vaja? 

 • Kontrollitud õhuruumis mistahes kõrgusel (Tallinna, Tartu või Ämari lähiala);
 • Lennuinfotsoonis mistahes kõrgusel (Pärnu, Kärdla või Kuressaare lennuinfotsoon);
 • Mittekontrollitud õhuruumis kõrgemal kui 500 jalga (150m) maa- või veepinnast; 
 • Piirangu-, ajutiselt eraldatud, ajutiselt reserveeritud, motoparaplaanide alad. 

Kus ei tohi lennutada? 

 • Lennuväljade vahetus läheduses;
 • Keelualadel, mis on toodud lennunduteabe kogumiku osas ENR 5, AIP-i lisades ja/või on kehtestatud NOTAM- teatega. 

Luba, kuidas saada? Lennu kooskõlastus

 • Ühekordse loa (nn aastane luba) allkirjastatud taotlus tuleb esitada Transpordiametile ning tasuda riigilõiv 45€
 • Peale ühekordse loa väljastamist tuleb Transpordiametilt taotleda enne igat lendu käitamise kooskõlastust aladel, kus on ühekordse loa kohustus. 
 • Lennutates tuleb järgida kooskõlastuse tingimusi, näiteks vahetult lennutamise alustamisest ja ka lõpetamisest teavitada telefoni teel vastavat lennuliiklusteenindusüksust. 

NB! Lisaks nõuetele, peab mehitamata õhusõiduki käitaja olema kursis ka Eesti lennundusteabe kogumikuga (AIP), selle lisade ning lennutamise hetkel kehtivate NOTAM-teadetega. 

AIP ja NOTAM leitavad www.aim.eans.ee

1.07.2021 hakkab kehtima uus regulatsioon, uued nõuded (loe juurde SIIT)

 • Mehitamata õhusõidukid jagatakse 3 kategooriasse (open, specific, certified).
 • Kõik mehitamata õhusõidukite käitajad, kelle seadmetel on sensorid, millega saab jäädvustada informatsiooni (nt foto- ja videokaamerad), tuleb registreerida ka open kategoorias, kusjuures sensorite või kaamerate kinnituse viis ei oma tähtsust. 
 • Pilootidele ja vaatlejatele (observer) hakkavad kohalduma koolitusnõuded.
 • Kõk registeeritud mehitamata õhusõidukite käitajad ja nende õhusõidukid saavad kordumatu registeerimistunnistuse. 
 • 3 aastat peale jõustumist enam CE-märgistuseta mehitamata õhusõidukeid käitada ei tohi. 
 • Cross-border operations ja käitamine teises liikmesriigis – käitamiseks on vajalik selle riigi lennuameti autoriseering või kooskõlastus. 
 • Iga liikmesriik kehtestab piirangu- ja keelualad (UAS geographical zones).

Olulisemad siseriiklikud nõuded, mida tuleb arvestada: 

Kasutatud on Lennuameti ning Droonipiloodid.ee materjale.